bet3365娱乐官网-澳门游戏赌场-首页

西财体育 战“疫”在行动系列视频——力量练习 

阅读:

四肢力量、核心力量: https://mp.weixin.qq.com/s/Qo1Ruivkq-a507ecJEPDOg

爬行、俯撑摸肩;仰卧屈体控、俯卧两头起;https://mp.weixin.qq.com/s/kmz40JoL8T58Q_sGV5sC4Q

爬行、俯撑两点控;仰卧自行车、俯撑提膝:https://mp.weixin.qq.com/s/Y5daByL5TWom_djSy1tTyQ

分并跳、爬行、俯卧两头起、右侧3点控 、手支撑元宝收腹 、左侧3点控、膝卧撑:https://mp.weixin.qq.com/s/rOpwq80qmVhbqjk313lUWw

交叉跳、波比跳、俯卧拉弓 、右侧2点控 、控腿收腹、左侧2点控 、俯卧撑: https://mp.weixin.qq.com/s/12ngFB2IFL0cnFYiRwqzQQ

力量练习(七)https://mp.weixin.qq.com/s/6g9X-OxVv_r4w3s-ENIS3w

力量练习(八)https://mp.weixin.qq.com/s/xgu0_cBoT_oMuMekYfyTFg

力量训练(九)https://mp.weixin.qq.com/s/Rc2rRED212kkImSZJS2NKQ

力量训练(十)https://mp.weixin.qq.com/s/HYw-ezwMifLMq1nHBagmgg

力量训练(十一)https://mp.weixin.qq.com/s/yrjkeE3oUI3DEw2qK-oOTQ

力量训练(十二)https://mp.weixin.qq.com/s/CNZjL2DmJFk3PJOh1MZQLA

力量训练(十三)https://mp.weixin.qq.com/s/bmj18EiwP4Zf8UJtQgHpsA

力量训练(十四)https://mp.weixin.qq.com/s/_kJ26SO2kkb6Rzh8bEcRxQ

力量训练(十五)https://mp.weixin.qq.com/s/oGmUfGFi8J4XE_l_BA0Erw

 

 
 
地址:西南财经大学bet3365娱乐官网-澳门游戏赌场-首页 联系方式:028-87092281/87092872 电子邮件:tyxy@swufe.edu.cn

bet3365娱乐官网|澳门游戏赌场

XML 地图 | Sitemap 地图